– Adakah Wajib Belajar Untuk Anak Tunanetra

Pendampingan belajar untuk tunanetra
  Namanya Fauzi Mohamad Haidi, biasa dipanggil Fauzi. Ia sudah jadi tunanetra sejak lahir. Saat ini Fauzi bersekolah di SDN 02 Jakarta Selatan, tak lama lagi ia naik ke kelas lima. Sekurang-kurangnya dua kali seminggu Fauzi datang ke Mitra Netra, pusat sumber yang menyediakan layanan pendukung pendidikan bagi tunanetra yang sedang menempuh studi di sekolah umum …

Read more Adakah Wajib Belajar Untuk Anak Tunanetra?

Back to top